UBND thành phố Đà Nẵng chi 6,4 tỉ đồng hỗ trợ phát triển dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong năm 2019.

Ngày 22/1, thông tin từ Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết, UBND TP đã ban hành văn bản số 370/UBND-KGVX về kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025″ năm 2019.

Theo văn bản, UBND TP Đà Nẵng quyết định tổng kinh phí thực hiện 6,4 tỉ đồng hỗ trợ phát triển dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), trọng tâm là du lịch, công nghệ thông tin, nông nghiệp, y tế; hỗ trợ phát triển 20 dự án khởi nghiệp ĐMST; hỗ trợ phát triển 5 doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ đầu tư nâng cấp sàn ý tưởng www.hiideas.vn thành Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng các CSDL: chuyên gia (kỹ thuật – công nghệ, tài chính, quản trị), dự án, nhà đầu tư, văn bản chính sách, mô hình, nhóm khởi nghiệp, sự kiện, quỹ đầu tư, vườn ươm và các thành phần khác của hệ sinh thái.

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng chương trình truyền thông ĐMST năm 2019. Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp Startup Weekend; Sáng tạo kỹ thuật và khởi nghiệp cho sinh viên đại học U-Invent; sinh viên nghiên cứu khoa học.

Đồng thời, Sở cũng phải kết nối các startup với các doanh nghiệp sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; các nhà khoa học trong và ngoài nước để các Startups tiếp cận với các công nghệ mới…

Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng phối hợp với các trường đại học, cao đẳng tổ chức các lớp đào tạo về khởi nghiệp cho sinh viên, đào tạo về kỹ năng dẫn dắt, định hướng nhóm khởi nghiệp (mentor) cho cán bộ tham gia hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển đội ngũ mentor.

Nhiều Sở, ban ngành khác cũng được UBND TP Đà Nẵng giao nhiệm vụ phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025″ năm 2019.

Văn Luận – Vietnambiz

Bài gốc