Tôi cùng 2 người bạn là Hùng và Minh góp vốn thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn 3 thành viên đã được 12 tháng. Nay tôi và Hùng muốn chuyển nhượng toàn bộ số vốn đã góp cho Minh có được không? Thủ tục chuyển nhượng như thế nào?

Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, bạn phải làm các thủ tục đăng ký thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp và làm thủ tục chuyển đổi công ty, bời vì công ty của bạn trước đây thành lập là Công ty TNHH có 3 thành viên, bạn và Hùng sẽ chuyển hết phần vốn góp của mình cho Minh, tức là bạn và Hùng sẽ rời Công ty, khi đó Công ty của bạn sẽ chỉ còn 1 thành viên là Minh, Công ty của bạn bắt buộc phải chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên.

Trong trường hợp bạn không muốn chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên thì bạn có thể mời đối tác hoặc bạn bè ít nhất là 1 người hoặc 2 người để nhận lại phần vốn góp của 2 thành viên cũ chuyển sang, như vậy sẽ giữ được lại mô hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Về thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp,  Công ty bạn phải gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty bạn đã đăng ký kinh doanh, nội dung Thông báo như sau:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp và mã số thuế);

b) Tên, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức hoặc họ, tên, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 24 Nghị định này đối với cá nhân; phần vốn góp của người chuyển nhượng và của người nhận chuyển nhượng;

c) Phần vốn góp của các thành viên sau khi chuyển nhượng;

d) Thời điểm thực hiện chuyển nhượng;

đ) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Kèm theo Thông báo phải có Hợp đồng chuyển nhượng và các giấy tờ chứng thực đã hoàn tất việc chuyển nhượng có xác nhận của Công ty; bản sao quyết định thành lập, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 24 Nghị định Nghị định số 43/2010/NĐ-CP của người đại diện theo uỷ quyền và quyết định uỷ quyền tương ứng đối với thành viên mới là tổ chức hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác theo Điều 24 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp  của thành viên mới là cá nhân.

Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổi thành viên cho công ty của bạn.

Luật sư Nguyễn Văn Tú – Giám đốc Công ty Luật TNHH Fanci