Eden Hub giúp minh bạch thông tin vùng trồng, quy trình sản xuất nông sản góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, đảm bảo thị trường tiêu dùng và kết nối dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Ngày 27/9/2023, Sở Khoa học Công nghệ TP.HCM tổ chức hội thảo “Nền tảng Eden Hub quản trị hệ sinh thái nông nghiệp”. Đây là một trong những hoạt động của Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM năm 2023, do Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (CESTI) triển khai thực hiện.

Báo cáo tại hội thảo, đại diện nhóm phát triển ứng dụng Eden Hub cho biết Eden Hub là nền tảng quản trị hệ sinh thái nông nghiệp thông min, hỗ trợ quản lý trang trại toàn diện, có những tính năng chủ chốt như: quản lý quy trình sản xuất; quản lý thu hoạch, dự báo mùa vụ; truy xuất nguồn gốc; kết nối nhà cung cấp vật tư nông nghiệp và kết nối các tổ chức tín dụng cấp vốn.

Cụ thể, bằng Eden Hub, chủ trang trại có khả năng thống kê được vùng trồng, dự báo sản lượng và thời gian thu hoạch, chuẩn bị sẵn sản lượng nông sản lớn và lượng thu hoạch đều để cung cấp cho khách hàng. Thậm chí, chủ trang trại có thể bán nông sản ngay khi xuống giống cho mùa vụ mới nhờ các tính năng ghi chép nhật ký điện tử và xuất file truy xuất nguồn gốc rõ ràng cho từng mùa vụ, giúp minh bạch thông tin vùng trồng, quy trình sản xuất nông sản góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, đảm bảo thị trường tiêu dùng và kết nối dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Tính đến nay, Eden Hub đã triển khai và vận hành ở hơn 100 trang trại, trở thành nền tảng kết nối và quản lý nông nghiệp với mục tiêu nâng cao sản lượng và chất lượng nông sản, đảm bảo thị trường tiêu dùng và kết nối dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

Eden Hub là ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Chủ trang trại có thể ngồi tại nhà, sử dụng điện thoại thông minh để trải nghiệm việc tổ chức sản xuất theo kiểu công nghiệp hiện đại: nắm được tình hình sản xuất của trang trại dựa vào khai báo mùa vụ và nhật ký sản xuất, cấp quyền cho nhân sự phụ trách, theo dõi hoạt động của trang trại liên tục 24/7. Mọi thông tin về trang trại, mùa vụ sản xuất, dự kiến sản lượng thu hoạch… sẽ được cập nhật lên hệ thống theo thời gian thực. Đây cũng là nguồn dữ liệu để người tiêu dùng có thể an tâm về nguồn gốc và chất lượng nông sản. Cùng với đó, hệ thống tiến cử thông minh MLAI (trí tuệ nhân tạo) có thể tiến cử các quy trình canh tác phù hợp với từng vùng miền, từng loại cây trồng, dự báo sản lượng mùa vụ, dự báo thị trường và đề xuất các phương án khắc phục sự cố liên quan tới môi trường, dịch bệnh, thay đổi khí hậu… Bên cạnh đó, Eden Hub còn đóng vai trò hỗ trợ phân phối nông sản trong nước hoặc thúc đẩy xuất khẩu nông sản, hỗ trợ cả người mua và người bán ở nước ngoài có thể giao dịch nông sản thông qua các công ty xuất khẩu thành viên; đồng thời, quản lý công nợ, kho vận và các quy trình xuất khẩu.

Sau hội thảo, Sàn Giao dịch Công nghệ TP.HCM tiếp tục hỗ trợ kết nối, chuyển giao nền tảng quản trị hệ sinh thái nông nghiệp thông minh Eden Hub cho đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

Hoàng Kim (CESTI)