Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP.HCM tính đến nay chỉ mới tuyển chọn được 6 dự án hỗ trợ trong kế hoạch 20 dự án của TP.

Sở Khoa học công nghệ TP.HCM vừa cho biết, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của TP tính đến nay chỉ mới tuyển chọn được 6 dự án hỗ trợ trong kế hoạch 20 dự án.

Như vậy, hiện còn 14 suất hỗ trợ cho các nhóm khởi nghiệp với số vốn tối đa lên đến 2 tỷ đồng mỗi dự án.

Lý giải về việc khó tuyển chọn được các nhóm khởi nghiệp, Sở Khoa học công nghệ cho biết, hồ sơ tham gia ứng tuyển của các nhóm còn sơ sài, không thể hiện được tính đổi mới sáng tạo và phương thức kinh doanh cụ thể.

Hiện, Sở Khoa học công nghệ TP vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ của các nhóm startup thông qua cầu nối là các vườn ươm khởi nghiệp.

Theo VTV