Ngày 26/3, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đã công bố Báo cáo chỉ số thương mại điện tử (EBI) thường niên năm 2019. Hà Nội và TP. HCM vẫn tiếp tục dẫn đầu cả nước và ngày càng bỏ xa các tỉnh còn lại.

Thành Sơn