Các nhà đầu tư tham gia vào vòng gọi vốn này bao gồm SEMA Translink, KK Fund, Mynavi Corporation, Edulab Capital Partners, NKC Asia, và Canaan Capital. Một số nhà đầu tư cá nhân địa phương, bao gồm CEO HSC và CEO Forbes Vietnam cũng tham gia vòng gọi vốn này của JobHopin.

Trong quá trình phát triển của mình, vào năm 2018, JobHopin cũng đã gọi vốn thành công 710 nghìn USD từ tập đoàn nhân Nhật Bản là Mynavi Corporation, Quỹ đầu tư mạo hiểm Singapore KK Fund, Canaan Valley Capital (Shumway Capital) USA, nhiều lãnh đạo từ tập đoàn iCare Benefits, công ty kiểm toán PWC, công ty Forbes Việt Nam, công ty chứng khoán HSC.

Nhờ đó, JobHopin có nguồn lực mạnh mẽ để chinh phục mục tiêu giải quyết vấn đề nhân sự bằng trí tuệ nhân tạo AI và cùng các doanh nghiệp phát triển bền vững. Tính đến thời điểm hiện tại thì JobHopin đã gọi vốn được hơn 3 triệu USD.

Công nghệ tuyển dụng bằng trí tuệ nhân tạo của JobHop giúp tối ưu hóa việc kết nối nhân tài phù hợp nhất với các doanh nghiệp tại Việt Nam. Doanh nghiệp sẽ tìm được ứng viên phù hợp trong thời gian ngắn nhất với chi phí thấp hơn nhiều so với các kênh tuyển dụng truyền thống.

JobHopin cung cấp miễn phí hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên ATS (Applicant Tracking System) là giải pháp điện toán đám mây thông minh, cho phép các doanh nghiệp có thể tối ưu hóa phần quản lý và phân tích dữ liệu của quá trình tuyển dụng lịch sử tương tác với ứng viên.

Về khía cạnh các ứng viên tìm việc, đối với những kênh truyền thống, các ứng viên có xu hướng nộp đơn mà không biết khả năng được chọn của mình như thế nào. Với JobHopin, người dùng có thể xem được độ hợp của mình với công ty. Từ hồ sơ được đăng tải lên, AI trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích độ “hợp” của bạn với công việc này.

Đến thời điểm hiện tại, JobHop có hơn 500 doanh nghiệp sử dụng và kết nối với hơn 80,000 ứng viên có độ phù hợp cao với các doanh nghiệp tuyển dụng.

PV