Lần đầu tiên những bạn trẻ câm điếc tại Việt Nam đã tham gia chương trình huấn luyện đặc biệt mang nhiều ý nghĩa xã hội, nhằm hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh của mình thành mô hình khởi nghiệp được cộng đồng đón nhận.

Là một người Điếc tự lập khởi nghiệp, bằng những kinh nghiệm bản thân và mong muốn truyền cảm hứng sống tích cực cho những bạn trẻ điếc, Đỗ Hoàng Thái Anh (Giám đốc SC Deaf -Công ty phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu) đã tổ chức trại huấn luyện khởi nghiệp (Deaf Bootcamp) dành cho người Điếc lần đầu tiên tại Việt Nam với mong muốn giúp cho các bạn câm điếc có thể tự lập, tự chủ và thực hiện được ước mơ đứng vững giữa cuộc đời. Khóa huấn luyện nhận còn nhận được sự hỗ trợ từ chương trình “Đổi mới toàn cầu thông qua khoa học và công nghệ” (GIST) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình iHub, Công ty HATCH và Trung tâm Khởi nghiệp và sáng tạo xã hội (CSIE) thuộc ĐH Kinh tế Quốc dân.

Người Điếc khởi nghiệp – Deaf Bootcamp là một Trại huấn luyện khởi nghiệp,một chương trình đào tạo chuyện sâu cho 25 người Điếc, để biến những ý tưởng kinh doanh trở thành hiện thực. Trại huấn luyện sẽ thương mại hóa ý tưởng kinh doanh của các cá nhân bằng cách chia nhóm và tư vấn chuyên sâu, việc đó không chỉ giúp tăng giá trị kinh tế cho người Điếc trong nhóm mà còn tạo ra những cơ hội việc làm tiềm năng.

Chương trình đã được tổ chức trong 8 ngày cuối tuần bắt đầu từ 14/9/2019. Các buổi tập huấn sẽ được diễn ra tại Hà Nội. Chương trình có thể diễn ra tốt đẹp nhờ sự hỗ trợ từ Chương trình “Đổi mới toàn cầu thông qua khoa học và công nghệ” (GIST) của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chương trình iHub, được thực hiện một phần bởi HATCH!; và Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Khởi nghiệp (CSIE) thuộc Trường Đại học Kinh tế Quốc Dân (NEU).

Hoàng Anh