Với mục đích khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo đưa ra những giải pháp, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến đại dịch Covid-19, Văn phòng Đề án 844 – Bộ Khoa học Công nghệ tiến hành khảo sát diện rộng thông tin về sản phẩm, nhu cầu hỗ trợ từ chính những startup có thể vinh danh và có những hỗ trợ kịp thời.

Theo đại diện Văn phòng Đề án 844, chương trình hướng tới các startup, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến giải quyết vấn đề liên quan đến Covid-19. Mục đích nhằm khuyến khích cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo đưa ra những giải pháp, ứng dụng công nghệ giải quyết vấn đề trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến đại dịch.

Một số nhóm giải pháp xử lý vấn đề liên quan đến dịch Corona, có thể bao gồm:

– Nhóm cung cấp giải pháp xử lý trực tiếp tuyến đầu dịch bệnh

– Nhóm cung cấp giải pháp hỗ trợ người chịu ảnh hưởng của cách ly/ hoặc giúp cộng đồng hạn chế đi lại

– Nhóm cung cấp giải pháp hỗ trợ hoạt động của doanh nghiệp trước ảnh hưởng của Covid -19

Những sản phẩm, mô hình startup kể trên có thể được Bộ Khoa học Công nghệ vinh danh, nhận hỗ trợ nguồn lực từ các chương trình mà Bộ đang triển khai. Đồng thời, startup có thể kết nối với mạng lưới truyền thông để hỗ trợ sản phẩm hoặc mô hình tiếp cận thị trường, tiếp cận các Bộ, ngành có liên quan trong việc tìm kiếm giải pháp ứng phó với dịch.

Các startup có mô hình giải quyết vấn đề liên quan đến Covid-19 có thể tiến hành khảo sát thông tin tại đây.

Đề án 844 mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới; hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

Đến năm 2025, Đề án 844 dự kiến hỗ trợ phát triển 2.000 dự án khởi nghiệp; 600 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 100 doanh nghiệp tham gia đề án gọi được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp nhập với tổng giá trị ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng.

PV