Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (Mã chứng khoán: RAL – sàn HOSE) công bố góp vốn đầu tư vào Quỹ BK Fund.

Theo đó, Quỹ BK Fund là quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo chuyên đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Cụ thể, Bóng đèn Phích nước Rạng Đông sẽ góp 3 tỷ đồng vào quỹ BK Fund, ủy quyền cho ông Nguyễn Đoàn Thăng, Tổng giám đốc RAL sẽ đại diện và thay mặt doanh nghiệp quản lý phần vốn góp, cũng như tham gia các hoạt động của quỹ.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, RAL ghi nhận 2.036,2 tỷ đồng doanh thu và 138,3 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng trưởng 12,9% và 43,5% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 87,4% kế hoạch lợi nhuận trước thuế nếu theo kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 200 tỷ đồng; nếu theo kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 100 tỷ đồng, doanh nghiệp hoàn thành 175% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Các hoạt động khác của doanh nghiệp không có sự đột biến trong 6 tháng đầu năm. Lợi nhuận tăng trưởng 43,5% chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng 20,4% lên mức 667 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp tăng từ 30,7% lên mức 32,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính có dấu hiệu cải thiện đáng kể khi cùng kỳ ghi nhận âm tới 152,8 tỷ đồng, nhưng 6 tháng đầu năm lại là dương 12,3 tỷ đồng.

Xét về quy mô tài sản, tính tới 30/06/2020, doanh nghiệp sở hữu 3.134,1 tỷ đồng tài sản, tăng trưởng 4% so với đầu kỳ.

Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn là 1.361,3 tỷ đồng, chiếm 43,4% tổng tài sản; tồn kho là 807,8 tỷ đồng, chiếm 25,8% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền là 662,9 tỷ đồng, chiếm 21,2% tổng tài sản của doanh nghiệp.

Đóng cửa phiên giao dịch 23/09/2020, cổ phiếu RAL giảm 1.300 đồng, tương ứng giảm 1,24% về 103.200 đồng/cổ phiếu.