Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Chương trình ươm tạo doanh nghiệp công nghệ vi mạch và thiết bị, giải pháp dùng vi mạch Việt năm 2019 từ nay đến hết ngày 15/9/2019.

Đối tượng tham gia là ai?

Nhóm cá nhân, doanh nghiệp được thành lập không quá 5 năm, có dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đang sinh sống hoặc làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Yêu cầu về sản phẩm là gì?

 • Đã có sản phẩm mẫu.
 • Sản phẩm/dịch vụ có tính mới, tính sáng tạo, tập trung ở các lĩnh vực sau:
  + Công nghệ thông tin- Truyền thông;
  + Cơ khí chính xác – Tự động hóa;
  + Công nghệ sinh học;
  + Vật liệu mới, công nghệ Nano.

Tiêu chí xét chọn như thế nào?

 1. Dự án thuộc lĩnh vực công nghệ vi mạch và thiết bị, giải pháp dùng vi mạch Việt, cụ thể thuộc một trong các lĩnh vực sau:
  + Thiết kế sở hữu trí tuệ cho vi mạch Việt;
  + Giải pháp ứng dụng các sở hữu trí tuệ được sáng tạo từ các nhiệm vụ nghiên cứu trong nước;
  + Các giải pháp ứng dụng vi mạch Việt có sử dụng các chương trình máy tính (firmware) và phần mềm (software) trong nước, có sản phẩm mẫu;
 2. Sản phẩm/dịch vụ có tính mới, tính sáng tạo;
 3. Mô hình kinh doanh/Phương án kinh doanh khả thi;
 4. Có đội ngũ triển khai dự án, có khả năng triển khai dự án thành công.

Hỗ trợ vô cùng giá trị

Với một dự án/doanh nghiệp được tuyển chọn, Chương trình sẽ đưa ra lộ trình ươm tạo được thiết kế riêng phù hợp với đặc điểm và nhu cầu tương ứng với từng giai đoạn phát triển của dự án/doanh nghiệp đó.

Các nội dung hỗ trợ: Văn phòng làm việc; Tài chính; Cung cấp một số phương tiện, trang thiết bị; Đào tạo quản trị doanh nghiệp; Pháp lý và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Thông tin – Thương mại công nghệ; Hạ tầng mềm; Cung cấp lao động.

Hồ sơ đăng ký bao gồm những gì?

 • Bản mô tả dự án đăng ký.
 • Bản mô tả sản phẩm.

Mẫu đăng ký: https://drive.google.com/…/1f3KCfIdjGkzZ0BgHsjEEi75xG2WA1xtx

Các dự án quan tâm vui lòng điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ đăng ký và gửi qua email: info@shtpic.org

Hoàng Anh