Năm mới, anh Ngô Trung – nhà sáng lập muốn chia sẻ câu chuyện của mình và Magestore cho cộng đồng những câu chuyện của năm 2019 và kế hoạch trong năm 2020.

2018-2019 chứng kiến công ty mình gây dựng 10 năm, đã có lúc trong top 3 của mảng bán Magento Extension trên toàn thế giới và giờ có nguy cơ sụp đổ.

May mắn là 6 tháng cuối năm 2019 những điều tốt đẹp đã được mở ra và giờ Magestore gần như là một công ty khác hẳn so với 2 năm trước.

Đây không hẳn là một bài học thất bại phải đóng cửa công ty nhưng nó sẽ có ích cho nhiều bạn mới vận hành doanh nghiệp.

Chúc cả nhà một năm mới với nhiều điều tốt lành!

Ngô Trung