Trường hợp người lao động giao kết hợp đồng thử việc với người sử dụng lao động nhưng không thể thích nghi với công việc mới và tự ý nghỉ việc mà không báo trước rất phổ biến trong quan hệ lao động. Trường hợp tự ý chấm dứt hợp đồng thử việc có được trả lương hay không?

Trả lời:

Hợp đồng thử việc là gì?

Điều 26 Bộ luật Lao động 2012 quy định, người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm điều kiện: Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ; Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tự ý chấm dứt hợp đồng thử việc có được trả lương không?

Nội dung hợp đồng thử việc gồm các thông tin sau đây:

– Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp; Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc; Thời hạn của hợp đồng lao động; Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Tự ý chấm dứt hợp đồng thử việc có được trả lương?

Lương là một nội dung cụ thể phải có trong hợp đồng thử việc giữa người sử dụng lao động với người lao động. Điều 28 Bộ luật Lao động 2012 quy định mức tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

Pháp luật không quy định cụ thể về việc nghỉ việc không báo trước thì người lao động có được trả lương hay không? Điều này phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động; Hoặc không có thỏa thuận thì phụ thuộc vào quy định, chính sách riêng của từng đơn vị sử dụng lao động.

Nếu có trả lương, tiền lương được tính căn cứ vào số ngày làm việc thực tế của người lao động và mức lương đã thỏa thuận trong hợp đồng thử việc.

Ban biên tập Diễn đàn Luật Việt Nam