PhotoSolver là một ứng dụng giải toán bằng việc quét đề bài qua camera điện thoại. Ứng dụng được tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo và hướng dẫn giải từng bước cho đến kết quả cuối cùng.

Hiện nay, ứng dụng mới chỉ hỗ trợ tiếng Anh nhưng đã được nhiều người trong đó tiến sĩ toán Lê Thống Nhất khen ngợi.

Bảo Trung