Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) vừa thông báo danh sách 32 đề tài nghiên cứu cơ bản thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn do Quỹ này tài trợ, bắt đầu thực hiện từ năm 2018.

Theo đó, liên ngành triết học, chính trị, xã hội học có 5 đề tài; ngành kinh tế học có 14 đề tài; ngành luật học có 1 đề tài; liên ngành sử học, khảo cổ học, dân tộc học có 1 đề tài; liên ngành tâm lý học, giáo dục học có 6 đề tài; liên ngành văn hóa, ngôn ngữ học có 5 đề tài.

Mục tiêu tài trợ nhằm tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Đồng thời, nâng cao năng lực nghiên cứu, hình thành các tập thể nghiên cứu mạnh; góp phần đào tạo nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trình độ cao.

Ngoài ra, việc tài trợ sẽ góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, hướng tới chuẩn mực quốc tế và thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong nghiên cứu khoa học.

Cơ quan điều hành Quỹ cho biết sẽ tổ chức rà soát dự toán kinh phí các đề tài thuộc Danh mục nêu trên trong tháng 09/2018. Sau khi Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ phê duyệt kinh phí, Cơ quan điều hành Quỹ sẽ thông báo tới các chủ nhiệm đề tài để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện thuyết minh và ký hợp đồng (dự kiến tháng 10/2018).

Danh sách 32 đề tài được phê duyệt có thể xem tại đây.

Liên Cơ – Khampha.vn

Bài gốc