Lập trình (coding) được coi là kiến thức cần có trong thời đại số hiện nay, nhiều nhà giáo dục cho rằng trẻ em cũng cần tìm hiểu lập trình. Việc khám phá từ lúc còn nhỏ rất quan trọng và hữu ích cho sự phát triển của trẻ sau này. Bộ đồ chơi bằng gỗ Cubetto là một công cụ thú vị cho trẻ em làm quen với lập trình.

Cubetto bao gồm một con robot nhỏ và dễ thương, hoạt động theo một ‘chương trình’ được tạo trên bảng bằng những ‘lệnh gỗ’. Trẻ em lập trình bằng cách sử dụng các phím gỗ như đi thẳng, quay trái, phải để đưa robot Cubetto đi khắp mọi nơi trên bản đồ nhỏ.

Việc sửa sai lầm của ‘chương trình’ cũng đơn giản hơn rất nhiều khi chỉ cần đổi các miếng gỗ sao cho phù hợp. Việc tìm hiểu lập trình của trẻ em trở nên dễ dàng và hứng thú hơn.

Dự án này đã thành công kêu gọi 1,6 triệu đô la (khoảng 37 tỷ VND) trên trang gọi vốn cộng đồng Kickstarter. Để biết thêm về bộ đồ chơi mã hóa này, mời xem clip dưới đây:

Linh Nguyễn Lê