Singapore có cơ hội trở thành nơi dẫn đầu toàn cầu về phát triển thành phố thông minh khi mỗi startup làm về công nghệ IoT và Smart City tại đây sẽ được nhận đầu tư lên tới 50.000 USD.

Khoản đầu tư này nằm trong chương trình tăng tốc khởi nghiệp của Tập đoàn SparkLabs Hàn Quốc.

Chương trình mang tên SparkLabs IoT sẽ kéo dài 5 tháng, để các startup có đủ thời gian tiếp cận, tìm hiểu các công nghệ có trong thành phố thông minh.

Mỗi startup được chọn sẽ nhận khoản đầu tư từ 30.000 – 50.000 USD, đổi lại SparkLabs sẽ lấy 6% cổ phần của công ty.

Các startup tại Singapore cũng được cung cấp không gian làm việc và cơ hội tiếp cận với các nhà đầu tư thiên thần, nguồn cung thiết bị, khách hàng tiềm năng từ SparkLabs.

Tập đoàn SparkLabs là một trong những tổ chức đầu tiên trên thế giới tiến hành xây dựng thành phố thông minh. Hiện nay, tập đoàn đã xây dựng thành công một khu phức hợp kinh doanh và dân cư tại khu Songdo, Hàn Quốc với số tiền đầu tư lên tới 35 tỷ USD.

Ông Jay McCarthy, người đồng sáng lập SparkLabs cho biết “Đây là một chương trình toàn cầu, nhưng hiện tại chúng tôi sẽ tập trung biến Singapore trở thành nơi dẫn đầu trong việc thiết kế và phát triển các thành phố thông minh trên toàn cầu”.

Linh Nguyễn Lê (theo Techinasia)