Trong năm 2018-2019, tại Việt Nam, UNICEF phối hợp với Saigon Innovation Hub (SIHUB) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Thế hệ không giới hạn” cho thanh thiếu niên tại Tp. Hồ Chí Minh. Với các tỉnh lân cận ở phía Nam, các bạn có thể đăng ký tham gia và tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh khác.

Chương trình tìm kiếm giải pháp từ thanh thiếu niên về các chủ đề:
– Tăng cường kỹ năng học tập và nghề nghiệp cho thanh thiếu niên
– Tăng quyền cho thanh thiếu niên, với ưu tiên cho nữ giới.

Đối tượng:
– Thanh thiếu niên, cả nam và nữ trong độ tuổi 14-23, tính đến thời điểm 2018 (tức sinh năm 1995-2004) trong và ngoài trường học;
– Các nhóm thanh thiếu niên thiệt thòi, yếu thế, thanh thiếu niên khuyết tật;
– Các bạn trẻ từng tham gia UPSHIFT

Hình thức tham gia:
– Các nhóm gửi ý tưởng, dự án về cho BTC
– 12 nhóm được chọn sẽ được đào tạo chuyên sâu (4 ngày)
– 6 nhóm vào vòng trong sẽ được cấp vốn 1000 USD/nhóm và ươm tạo trong 6 tuần
– 2 dự án xuất sắc nhất sẽ được chọn để giới thiệu tại cuộc thi cấp quốc tế của UNICEF và có cơ hội nhận được 20,000 USD để nâng cấp và triển khai tiếp dự án ở phạm vi rộng lớn hơn.

Link đăng ký bit.ly/GenUnlimitedVN

Thời hạn nhận đăng ký: 25/11/2018
Lịch trình dự kiến:
– Ngày 8-9 và 15-16/12/2018: 4 ngày tập huấn chuyên sâu, bao gồm khảo sát người dùng, cộng đồng
– Từ 22/12/18 đến 02/02/2019: Ươm tạo chạy thử dự án.

📌📌📌Tham gia cùng chúng tôi?
Lập nhóm từ 3-5 thành viên trong độ tuổi 14-23. Các nhóm ở Tp. Hồ Chí Minh hoặc các tỉnh lân cận. Nếu được lựa chọn, các nhóm cần cam kết tham dự tập huấn chuyên sâu (tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh) về phát triển ý tưởng thành dự án và giai đoạn ươm tạo (cấp vốn ban đầu & chạy thử dự án, kéo dài đến tháng 2-3/2019).

⏳⏳⏳Liên hệ
Email:
mainhiem@sihub.gov.vn
akhong@unicef.org
——————-
#GenerationUnlimited