Định giá tài sản trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng đối với các hoạt động: chuyển giao công nghệ, xác định giá trị doanh nghiệp, góp vốn, nhượng quyền, mua bán sáp nhập, cổ phần hóa…
Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức khóa đào tạo về “Định giá tài sản trí tuệ” với thông tin như sau:

1. Thời gian:
– Khóa 1: Khai giảng ngày 16/8/2018.
– Khóa 2: Khai giảng ngày 23/8/2018.
2. Địa điểm: Khách sạn Đại Nam, số 79 Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp.HCM.
3. Nội dung:
– Nhận biết về tài sản vô hình và tài sản hữu hình trong doanh nghiệp.
– Khái quát về Thẩm định giá Tài sản trí tuệ.
– Các rủi ro về sở hữu trí tuệ trong tái cấu trúc doanh nghiệp.

Đơn vị có nhu cầu vui lòng đăng ký tham dự (chọn khóa 1 hoặc khóa 2, gửi thông tin: họ tên, đơn vị và số điện thoại) qua email: qlshtt.skhcn@tphcm.gov.vn, hoặc inbox để biết thêm chi tiết.

Trân trọng kính mời.